System masażu (mieszanie) – kąpiel stóp dla 1 basenu

Opis działania: Program jest uruchamiany przyciskiem sterującym. Użytkownik ma możliwość wyboru pomiędzy zimną lub ciepłą wodą. Po naciśnięciu przycisku rozpoczyna się automatyczne napełnianie basenu wodą. Napełnianie zatrzymuje się kiedy osiągnięty zostaje nastawiony poziom. Wtedy automatyczne startuje masaż (mieszanie) przez nastawiony czas. Po upływie czasu masażu (mieszania) następuje przerwa. Później basen jest automatycznie opróżniany. Podczas czasu przerwy masażu (mieszanie) może zostać uruchomione przed opróżnieniem. 30 sekund przed zakończeniem masażu (mieszania) dozowany jest do basenu chlor króćcem dozującym. Dezynfekcja jest rozprowadzana przez strumień powietrza.

System masażu (mieszanie) – kąpiel stóp dla 2 basenów

Opis działania: Program jest uruchamiany przyciskiem sterującym. Użytkownik ma możliwość wyboru pomiędzy zimną lub ciepłą wodą. Po naciśnięciu przycisku rozpoczyna się automatyczne napełnianie basenu wodą. Napełnianie zatrzymuje się kiedy osiągnięty zostaje nastawiony poziom. Wtedy automatyczne startuje masaż (mieszanie) przez nastawiony czas. Po upływie czasu masażu (mieszania) następuje przerwa. Później basen jest automatycznie opróżniany. Podczas czasu przerwy masażu (mieszanie) może zostać uruchomione przed opróżnieniem. 30 sekund przed zakończeniem masażu (mieszania) dozowany jest do basenu chlor króćcem dozującym. Dezynfekcja jest rozprowadzana przez strumień powietrza.
Obydwa baseny mogą działać niezależnie od siebie nawzajem.

Pobierz PDF - Bubbler