1. Dozowanie substancji do pomieszczeń mokrych

17630-DUFTDOS-0-Compact

Opis funkcji: Perystaltyczna pompa do dozowania esencji zapachowej do przewodu parowego w pomieszczeniach łaźni parowych. Przystosowana do zewnętrznego sterowania 230 V (np. przez generator pary albo zewnętrzny sterownik). Działająca tylko kiedy produkowana jest para. Zdjęcie: w wersji z konsolką i pojemnikiem 1,5 l – Część. nr. 13892.

16621-DUFTDOS-0-T

Opis funkcji: Perystaltyczna pompa do dozowania esencji zapachowej do przewodu parowego w pomieszczeniach łaźni parowych. Przystosowana do zewnętrznego sterowania 230 V (np. przez generator pary albo zewnętrzny sterownik). Działająca tylko kiedy produkowana jest para. Z przełącznikiem do łatwego sprawdzenia działania pompy. Zdjęcie: w wersji z konsolką i pojemnikiem 1,5 l – Część nr. 13892.

14168-DUFTDOS-DS

Opis funkcji: Perystaltyczna pompa do dozowania esencji zapachowej do przewodu parowego w pomieszczeniach łaźni parowych. Z regulacją wydajności.
Regulację wydajności i nastawę przerwy pomiędzy dozowaniami dokonuje się obrotową gałką na obudowie. Czas dozowania jest regulowany przez nastawiony program. Pompa działa tylko kiedy produkowana jest para. Maksymalna wydajność dozowania 3 l/h. Opcjonalnie pompa może być sterowana przez przycisk sterujący umieszczony w łaźni lub zestyk beznapięciowy (zwiera/rozwiera).

13163-1-DUFTDOS Vario W-4-UNPL-Compact

Opis funkcji: System dozujący kilka esencji zapachowych do przewodu parowego do łaźni parowych. Żądany aromat jest wybierany przez odpowiedni przełącznik na sterowniku przez Użytkownika. Po wybraniu aromat jest dawkowany w nastawnych odstępach. Regulację wydajności i nastawę przerwy pomiędzy dozowaniem dokonuje się obrotową gałką na obudowie. Operacja jest możliwa tylko wtedy kiedy produkowana jest para.

19694-DUFTDOS Vario 4 T-Sa-Compact

Opis funkcji: System dozujący kilka esencji zapachowych do przewodu parowego do łaźni parowych. Żądany aromat jest wybierany przez Użytkownika łaźni przyciskiem załącz/wyłącz. Intensywność zapachu każdego aromatu może być indywidualnie regulowana na sterowniku. Podczas dozowania wybranego aromatu inne pompy aromatu są zablokowane. Po zakończeniu programu dozowania jest 3 minutowa przerwa, po której generator pary uruchamia się automatycznie.

2. Dozowanie esencji do pomieszczeń suchych

13267-AEROM Power

Opis funkcji: Urządzenie do aromatyzowania pokoi o powierzchni większych od 100m³, które muszą być aromatyzowane. Mała dmuchawa zmiata powietrze ponad powierzchnią aromatu , który jest zgromadzony w małej butelce. Koncentrat aromatu odparowywuje i jest nadmuchiwany w pokoju. Intensywność aromatu może być regulowana przez obrotową gałkę na urządzeniu.

17108-DUFTDOS-AK1-0

Opis funkcji: Urządzenie do aromatyzowania Tepidarim, Caldarium, Infra Red Sauny i gabinetów powyżej 50m³. Dla instalacji do pomieszczen z zapachami roślin. Mała dmuchawa zmiata powietrze ponad powierzchnią aromatu, w który jest zgromadzony w małej butelce. Koncentrat aromatu odparowywuje i jest dostarczany do pokoju przez rurkę 6×1 do dyszy. Zasilanie sterowania 230V on/off.

18876-1-DUFTDOS-AK1-UNPL

Opis funkcji: Urządzenie do aromatyzowania pomieszczeń Tepidarium, Caldarium, Samu Infra Red itp. z regulacją do pomieszczeń o powierzchni powyżej 50m³. Dla instalacji do pomieszczęń z zapachami roślin. Mała dmuchawa zmiata powietrze ponad powierzchnią aromatu, w który jest zgromadzony w małej butelce. . Koncentrat aromatu odparowywuje i jest dostarczany do pokoju przez rurkę 6×1 do dyszy. Przerwa i czas dozowania są regulowane przez dwa obrotowe pokrętła zlokalizowane na urządzeniu.

13349-1-DUFTDOS-AK3-W-UNPL

Opis funkcji: Urządzenie do aromatyzowania pomieszczeń Tepidarium, Caldarium, Samu Infra Red itp. z 3 różnymi aromatami z regulacją intensywności na sterowniku dla pomieszczeń powyżej 50m³. Dla instalacji do pomieszczęń z zapachami roślin. Mała dmuchawa zmiata powietrze ponad powierzchnią aromatu, w który jest zgromadzony w małej butelce. Koncentrat aromatu odparowywuje i jest dostarczany do pokoju przez rurkę 6×1 do dyszy.
Intensywność zapachu każdego aromatu może być indywidualnie regulowana na sterowniku. Po ustawieniu aromat jest dawkowany w nastawnych odstępach. Regulację wydajności i nastawę przerwy pomiędzy dozowaniem dokonuje się obrotowymi gałkami na obudowie. Operacja jest możliwa tylko wtedy kiedy produkowana jest para.

22190-DUFTDOS-AK4-T-EDS1

Opis funkcji: Urządzenie do aromatyzowania pomieszczeń Tepidarium, Caldarium, Samu Infra Red itp. z 4 różnymi aromatami z regulacją intensywności na sterowniku dla pomieszczeń powyżej 50m³. Dla instalacji do pomieszczeń z zapachami roślin. Mała dmuchawa zmiata powietrze ponad powierzchnią aromatu, w który jest zgromadzony w małej butelce. . Koncentrat aromatu odparowywuje i jest dostarczany do pokoju przez rurkę 6×1 do dyszy.
Intensywność zapachu każdego aromatu jest wybierany przez Użytkownika w łaźni przyciskiem. Intensywność aromatu może być regulowana indywidualnie na sterowniku. Podczas dozowania wybranego aromatu inne pompy aromatu są zablokowane. Po zakończeniu programu dozowania jest 3 minutowa przerwa, po której generator pary uruchamia się automatycznie.